Familia Ueshiba

MORIHEI UESHIBA

Fundador del Aikido (1883-1969)KISSHOMARU UESHIBA

Segundo Doshu (1921-1999)
 


MORITERU UESHIBA

Tercer y actual Doshu (1951)
 


MITSUTERU UESHIBA

Actual Waka Sensei (1980)
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...